FAQ - Quản lý tài khoản

Làm thế nào để thay đổi mật khẩu

Hãy thử đăng nhập vào https://shop.larocheposay.vn/ chọn "Quên mật khẩu." Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email kèm hướng dẫn tới địa chỉ gắn với tài...

Cách đăng ký tài khoản trên La Roche-Posay

B1: Vào link tạo tài khoản sau đó đăng ký bằng email hoặc bạn có thể đăng nhập với Google account hoặc Facebook.B2: Click vào "Đăng ký"...