Làm thế nào để thay đổi mật khẩu

Làm thế nào để thay đổi mật khẩu

Hãy thử đăng nhập vào https://shop.larocheposay.vn/ chọn "Quên mật khẩu." Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email kèm hướng dẫn tới địa chỉ gắn với tài khoản của bạn. (Đây là email bạn đã sử dụng trong lần đăng ký đầu tiên. Nếu bạn đăng ký qua Google hoặc Facebook, email sẽ được gửi tới địa chỉ email gắn với tài khoản đó.)

← Bài trước Bài sau →