Làm thế nào khi tôi không đăng nhập được tài khoản?

Làm thế nào khi tôi không đăng nhập được tài khoản?

1. Hãy thử đăng nhập vào https://shop.larocheposay.vn/ chọn "Quên mật khẩu." Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email kèm hướng dẫn tới địa chỉ gắn với tài khoản của bạn. (Đây là email bạn đã sử dụng trong lần đăng ký đầu tiên. Nếu bạn đăng ký qua Google hoặc Facebook, email sẽ được gửi tới địa chỉ email gắn với tài khoản đó.)

2. Nếu bạn không nhận được một email, kiểm tra thư mục spam (thư rác) để tìm. Hãy chắc rằng bạn không đánh dấu Laroche Posay là spam! 

Vui lòng chú ý:nếu tài khoản của bạn được tạo bằng một email sai hoặc không hợp lệ, chúng tôi sẽ không thể khôi phục mật khẩu của bạn. Bạn sẽ cần tạo một tài khoản mới với một địa chỉ email hợp lệ. 

3. Nếu bạn đã thử theo hướng dẫn trên và có vẻ email của Laroche Posay vẫn bị chặn, hãy gửi chúng tôi một báo cáo lỗi TBU

Bài sau →