Cảm ơn bạn đã xác nhận tham dự sự kiện ra mắt nhãn hàng SkinCeuticals tại Việt Nam.

Vui lòng điền các thông tin sau đây để nhãn hàng có thể đón tiếp bạn chu đáo hơn nhé :

*Bằng việc tham dự sự kiện (“Sự Kiện”) của Công ty TNHH L’Oreal Việt Nam (“L’Oreal”), bạn đồng ý cho phép việc phỏng vấn, chụp ảnh, ghi âm, ghi hình và đồng ý với việc phát hành, xuất bản, triển lãm hoặc sao chép (các buổi phỏng vấn, chụp ảnh, ghi âm, ghi hình này) nhằm sử dụng cho bất kỳ mục đích nào của L’Oreal. Bạn đồng ý miễn trừ cho L’Oreal, nhân viên của L’Oreal và bất kỳ và tất cả những người liên quan, khỏi bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến việc chụp, ghi âm/ghi hình, số hóa hoặc xuất bản và sử dụng các cuộc phỏng vấn, hình ảnh, hình ảnh máy tính, video và / hoặc bản ghi âm.